Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) gwarantuje dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej. Na jej podstawie posiadacz może uzyskać świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia. Oznacza to, że w sytuacji wypadku, zatrucia, zachorowania pacjent, niezależnie od tego, z jakiego kraju Wspólnoty pochodzi i w jakim kraju UE przebywa, ma prawo do nieodpłatnego leczenia. Taka zasad obowiązuje również na terenie Szwajcarii, mimo że nie należy ona do Unii.

Kartę należy wyrobić przed planowanym wyjazdem w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Można ją uzyskać w ciągu jednego dnia. W tym celu należy jedynie wypełnić wniosek o jej wydanie i dołączyć do niego kserokopię dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający regularne opłacanie składki zdrowotnej. EKUZ jest ważna w przypadku wyjazdu turystycznego przez dwa miesiące.

Posiadając kartę i przebywając na terenie Szwajcarii, Polak ma prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak jej obywatele. Karta zapewnia prawo do leczenia jedynie w placówkach publicznych. Za wizytę u lekarza w prywatnym gabinecie czy przychodni pacjent zapłaci 100 proc. za uzyskaną usługę. Te koszty nie podlegają zwrotowi. Trzeba jednak pamiętać, że również w publicznych placówkach obowiązuje zasada współpłacenia. Pacjent z własnej kieszeni zapłaci za poradę lekarza ogólnego i specjalisty 33 franki szwajcarskie (CHF) (dzieci do 18 roku życia) lub 92 CHF (osoby powyżej 18 lat). Wniesiona opłata daje prawo do korzystania ze świadczeń przez kolejne 30 dni.

W przypadku konieczności skorzystania z leczenia szpitalnego skierowanie wystawia lekarz ogólny. Jedynie w sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia można tam się udać bez odpowiedniego skierowania. Jeżeli niezbędne będzie skorzystanie z przewozu pogotowia ratunkowego, pacjent zapłaci 50 proc. kosztów takiego transportu. EKUZ nie zapewnia natomiast pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski. Dlatego przed wyjazdem warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Więcej:
Institution commune LAMal
Gibelinstrasse 25,
CH-4503 Soleure
Tel. +41 32 625 30 30
Fax +41 32 625 30 90
www.kvg.org