XXII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" obradowało 13-14 bm w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestnicy zebrania, w wydanym komunikacie, domagają się od premiera realizacji zobowiązań obiecanych nauczycielom w expose. Zapowiadają, że NSZZ "Solidarność" wystąpi do ZNP i innych oświatowych związków zawodowych o podjęcie wspólnych działań protestacyjnych w sprawach emerytalnych i płacowych pracowników oświaty.

Sekretarzowi stanu w Kancelarii Premiera Michałowi Boniemu związkowcy zarzucili "aroganckie zachowanie" wobec osób reprezentujących 10 bm NSZZ "Solidarność" w rozmowach na temat płac. Domagają się wyznaczenia innego przedstawiciela premiera do rozmów ze związkami zawodowymi, który "potrafi zapewnić przedstawicielom NSZZ "Solidarność" poszanowanie ich ustawowych praw i godności" - napisali delegaci w stanowisku - proteście WZD.

"Realna jest eskalacja czynnej akcji protestacyjnej środowiska nauczycieli"

Skrytykowano propozycje rządowe dotyczące wcześniejszych emerytur i wynagrodzeń nauczycieli. WZD domaga się m.in. utrzymania możliwości przechodzenia na emeryturę, zgodnie z art. 88 ustawy Karty Nauczyciela.

Związkowcy zapowiadają, że "realna jest eskalacja czynnej akcji protestacyjnej środowiska nauczycieli, a w sprawie złamania zasady praw nabytych - złożenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasbourgu".

WZD zobowiązało Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania do wystąpienia do ZNP i innych związków zawodowych o wspólne zorganizowanie działań w ramach akcji protestacyjnej w sprawach postulatów emerytalnych i płacowych pracowników oświaty i wychowania. Delegaci zaapelowali do organów prowadzących szkoły o zwiększenie wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.