Wśród krajów, które odnotowały najmniejszy wzrost zatrudnienia w III kw., znalazły się Niemcy (1,6%) i Malta (2,0%).

Najbardziej koszty zatrudnienia wzrosły na Łotwie (33,3%)i na Litwie (26,2%).

Eurostat poinformował również, że zatrudnienie w I kwartale 2008 roku w Polsce wzrosło o 2,5 proc. w ujęciu rok do roku.

W IV kwartale zatrudnienie wzrosło o 2,2 proc.