Dzisiaj w Sejmie odbędzie się trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeśli zostanie ona uchwalona w przyszłym tygodniu, trafi do Senatu. Nowelizacja ustawy musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do 20 lipca. W innym bowiem przypadku od 21 lipca 2008 r. wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS musiałyby być podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Złożenie tego podpisu jest możliwe wyłącznie przy użyciu odpowiedniego certyfikatu, który trzeba kupić w jednej z trzech firm posiadających prawo do ich przyznawania.

Ze względu na fakt, że w kwietniu 2008 r. niewielka liczba płatników korzystała z podpisów kwalifikowanych w kontaktach z ZUS, posłowie zaproponowali wprowadzenie okresu przejściowego. Nowelizacja, nad którą Sejm kończy pracę, zakłada, że posiadane przez płatników składek certyfikaty niekwalifikowane wydawane im bezpłatnie przez ZUS, wystawione po 21 lipca 2007 r., nie utracą automatycznie ważności 21 lipca 2008 r. Płatnicy składek będą mogli korzystać z nich przez rok, licząc od daty ich wystawienia. Takie rozwiązanie spowoduje, że proces przechodzenia od podpisu niekwalifikowanego do bezpiecznego będzie nieuciążliwy. Ustawa wejdzie w życie w dniu ogłoszenia.