W czwartek 12 górniczych central ogłosiło swoje stanowisko wobec projektu ustawy o emeryturach pomostowych, które mieliby otrzymywać również pracownicy przeróbki.

Swoje postulaty związkowcy wysłali m.in. do prezydenta, premiera oraz ministra pracy i polityki społecznej.

"Zignorowanie naszego stanowiska spowoduje podjęcie wspólnych działań protestacyjno-strajkowych w obronie uprawnień emerytalnych wyżej wymienionych grup zawodowych" - napisali związkowcy, upominając się nie tylko o pracowników przeróbki węgla kamiennego, ale także rud oraz górnictwa nafty i gazu, siarki, soli oraz odsalania wód dołowych.

Związki chcą, by utrzymać dotychczasowe zasady nabywania i obliczania uprawnień emerytalnych

Związki chcą, by utrzymać dotychczasowe zasady nabywania i obliczania uprawnień emerytalnych dla pracowników tych grup zawodowych. Domagają się także, aby obiekty i urządzenia przeróbki, choć znajdują się na powierzchni, nadal były uwzględnione w definicji zakładu górniczego.

Związkowcy opowiadają się za odrzuceniem wszystkich propozycji, zmierzających do zastąpienia dotychczasowych uprawnień emerytalnych emeryturami pomostowymi - wygasającymi, które wydłużałyby obecny wiek emerytalny oraz zaniżały wysokość emerytur dla tych zawodów.

We wtorek minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała, że ostateczny projekt ustawy o emeryturach pomostowych powinien być gotowy jesienią tego roku. Resort czeka teraz na opinię zespołu Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeń w sprawie projektu o emeryturach pomostowych. Do 16 czerwca projekt ma być przekazany do konsultacji społecznych.

Wcześniej minister Fedak, na wniosek związków zawodowych, zdecydowała o wycofaniu projektu ministerstwa z konsultacji społecznych. Związkowcy poprosili o dodatkowy czas na zastanowienie się nad propozycjami. Prace nad tymi rozwiązaniami podjął zespół ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej.

W maju minister pracy przedstawiła założenia do projektu oraz listę zawodów uprawnionych do tego świadczenia. Zgodnie z założeniami, emerytury pomostowe będą wypłacane osobom urodzonym w latach 1949-68, pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych, i które wymagają największej sprawności psychofizycznej.

Emerytury pomostowe to, jak zakłada resort pracy, rozwiązanie przejściowe - dodatkowe świadczenie o charakterze epizodycznym (ma obowiązywać przez ok. 20-30 lat), przysługujące szczególnej grupie pracowników. Warunkiem do przyznania "pomostówki" jest 20 lat stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz przynajmniej 15-letni staż pracy w tzw. szczególnych warunkach.