W nowym roku akademickim prawników zacznie kształcić Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Kutnie. Jak nas poinformowano, polityka kadrowa i naukowa wydziału kształtowana będzie w oparciu o umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i współpracę z Instytutem Nauk Prawnych PAN.

Na tzw. pierwszym etacie na wydziale zatrudnionych będzie 11 pracowników naukowych z tytułami profesorów i doktorów habilitowanych. Na kadrę wydziału składać się też będzie 29 pracowników z tytułami doktorów. W pierwszym roku kształcenia przewiduje się nabór 150 studentów na studia stacjonarne i 100 na niestacjonarne. Na wydziale uruchomiona też zostanie biblioteka z czytelnią.

Do uzyskania tytułu magistra niezbędne będzie zdanie egzaminu z języka obcego oraz zaliczenie 150 godz. wykładów i ćwiczeń z prawa cywilnego, 110 godz. wykładów i ćwiczeń z postępowania cywilnego, 135 godz. wykładów i ćwiczeń z prawa karnego, 105 godz. wykładów i ćwiczeń z postępowania karnego, 90 godz. wykładów i ćwiczeń z prawa handlowego. Łącznie student będzie musiał zdać 38 egzaminów.

Uczelnia ma zamiar uruchomić Klinikę Prawa oraz utworzyć obok już publikowanych zeszytów naukowych Wiedza i Umiejętności, nowy tytuł wyłącznie na dysertacje prawnicze.