Od 1 lipca w szpitalach zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń z NFZ. Nie będzie jednak ogłaszany nowy konkurs ofert, ale świadczeniodawcy podpiszą aneksy do obowiązujących kontraktów.
Nowy system rozliczeń szpitali z NFZ opiera się na tzw. jednorodnych grupach pacjentów. Świadczenia zdrowotne zostaną przypisane do 462 grup. Pacjenci z różnymi dolegliwościami, których leczenie wiąże się z podobnymi kosztami i wymaga przeprowadzenia podobnych badań diagnostycznych, zostaną przypisani do jednej z tych grup.
- Wprowadzenie tego systemu zwiększy przychody szpitali średnio o 12 proc. - zapewnia Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ.
Będzie to możliwe dzięki temu, że NFZ ma jeszcze nadwyżkę finansową z zeszłego roku, a w tym zanotowano też lepszą od zakładanej ściągalność składki zdrowotnej. Dzięki temu jeszcze w tym roku do szpitali trafi dodatkowe 2,8 mld zł. Do 48 zł ma też wzrosnąć średnia wartość tzw. punktu rozliczeniowego. Do każdej z grup pacjentów będzie więc przypisana taka średnia wycena punktu. Nie oznacza to jednak, że wszystkim placówkom ochrony zdrowia zostanie zaproponowana taka sama cena. Wiele wskazuje na to, że taka wycena zostanie przedstawiona np. instytutom i klinikom. Mniej otrzymają szpitale powiatowe.
Mimo że nowy system zacznie obowiązywać od przyszłego miesiąca, Fundusz nie zamierza przeprowadzać nowego konkursu ofert.
- Nowe zasady rozliczeń szpitali zostaną wprowadzone na podstawie aneksów do obowiązujących umów - zapowiada prezes NFZ.
Przez trzy pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu świadczeniodawcy w razie kłopotów z przypisaniem wykonanych świadczeń do poszczególnych grup pacjentów będą mogli stosować tzw. uproszczoną sprawozdawczość. Będą wtedy otrzymywać środki finansowe w wysokości 1/12 rocznego kontraktu.