Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan zarzuca rządowemu projektowi ustawy o emeryturach kapitałowych, że nie uwzględnił w nim postulatów środowiska pracodawców.

Chodzi m.in o to, że projekt nie przewiduje opłat dla towarzystw emerytalnych z tytułu dodatkowej obsługi rachunków jak np. prowadzenie dodatkowej korespondencji, obsługę wypłat okresowych, wymianę danych z ZUS-em, rozliczanie wypłat - wyjaśnia Konfederacja.

Choć jak podkreśla organizacja, "Lewiatan popiera dążenia rządu do uregulowania zasad wypłaty świadczeń pochodzących z oszczędności zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, uważa jednak, że ma on braki".

"Uważamy, że projekt ustawy powinien zawierać jednoznaczne wskazanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych" - poinformował Lewiatan.

Pracodawcy uważają również, że partnerzy społeczni powinni mieć możliwość analizy nie tylko projektu regulującego zasady wypłaty tych świadczeń, ale również rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

W tym kontekście Lewiatan wymienia rozporządzenie o zawiadamianiu przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członków OFE.