Minister wyjaśniła, że projekt zakłada wypłatę dwóch rodzajów emerytur - okresowej oraz dożywotniej.

Wysokość emerytur kapitałowych nie będzie zależała od płci, zdrowia, stanu cywilnego czy rodzinnego osoby ubezpieczonej. "Po raz pierwszy emerytury te będą wypłacane osobom urodzonym w 1949 roku, najstarszemu rocznikowi uprawnionemu do korzystania z II filara" - wyjaśnia we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Wypłaty emerytur kapitałowych rozpoczną się w 2009 r. i trafią wyłącznie do kobiet. Mężczyźni - ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny - po raz pierwszy otrzymają świadczenie w 2014 r.

Zgodnie z projektem, okresowa emerytura kapitałowa ma być wypłacana tylko kobietom do 65 roku życia.

Emerytury okresowe mają ma być corocznie waloryzowane

"Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie (przez kobietę) 60 lat, a wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego powinna być równa lub wyższa niż 20-krotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego" - wyjaśnia CIR.

Emerytury okresowe mają ma być corocznie waloryzowane.

"Po ukończeniu 65 roku życia kobiety otrzymają dożywotnią emeryturę kapitałową, podobnie jak mężczyźni. Warunkiem nabycia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej jest ukończenie 65 lat, a kwota hipotetyczna emerytury kapitałowej musi być równa lub wyższa niż 50 proc. kwoty dodatku pielęgnacyjnego" - wyjaśniło CIR.

Środki zgromadzone w OFE - zgodnie z projektem - będą przekazywane do funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych, zarządzanych przez zakłady emerytalne.

"Z tych funduszy będą wypłacane dożywotnie emerytury kapitałowe. Po ukończeniu 65 roku życia każdy ubezpieczony w OFE będzie mógł wybrać fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych" - napisano w komunikacie.

Do 30 listopada br. OFE będą musiały dostosować swoje statuty do przepisów tego projektu

Zgodnie z projektem, jeżeli emeryt umrze w ciągu trzech pierwszych lat pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, wskazani przez niego spadkobiercy otrzymają tzw. jednorazową wypłatę gwarantowaną, której wysokość ma zależeć od daty śmierci.

"Jeśli zgon nastąpi w pierwszym miesiącu pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to - jak przewidujeáprojekt - nastąpi zwrot całości składki pomniejszonej o 1/37, każdy następny przeżyty miesiąc oznacza spadek kwoty gwarantowanej o kolejną 1/37" - czytamy w komunikacie.

Do 30 listopada br. OFE będą musiały dostosować swoje statuty do przepisów tego projektu.