Sejm uchwalił nowelizację art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Po zmianach nauczyciele urodzeni w latach 1949 - 1968 zachowają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek także po 31 grudnia 2007 r. Na takie emerytury nadal będą więc mogli przechodzić nauczyciele posiadający30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele zachowają prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków gromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego na rzecz budżetu państwa.

Równocześnie nauczyciele, którzy do końca tego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, nie muszą składać wniosków o rozwiązanie stosunku pracy.

Przed nowelizacją nauczyciele, którzy chcieli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, musieli rozwiązać stosunek pracy z końcem tego roku po uprzednim złożeniu trzymiesięcznego wypowiedzenia. W praktyce nauczyciele, którzy obawiali się, że będą musieli pracować do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, złożyli wypowiedzenie do końca maja. Obecnie ci nauczyciele muszą zwrócić się do dyrektorów szkół o wycofanie wypowiedzenia. Natomiast osoby, które już mają przez ZUS ustalone prawo do emerytury, mogą się zwrócić do organu rentowego o zmianę decyzji. Posłowie uznali, że nauczyciele, którzy złożyli już wypowiedzenia z pracy, będą mieli 14 dni na powrót do szkoły. Teraz ustawa trafi do Senatu.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl