■  PRACODAWCY O OCHRONIE ZDROWIA. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się do premiera Jarosława Kaczyńskiego o poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą ustrzec system ochrony zdrowia przed destabilizacją. Proponuje m.in. nowelizację w trybie pilnym ustawy z 2006 roku, wprowadzającej odrębną pulę środków na podwyżki wynagrodzeń. List PKPP jest efektem prac i dyskusji prowadzonych wśród ekspertów Konfederacji. Niewywiązywanie się szpitali czy przychodni z umów z NFZ, w tym odmowa wypisywania dokumentacji medycznej, związanej z wykonanymi świadczeniami (dokumentacji niezbędnej dla przelania przez NFZ należności na konto szpitala czy przychodni), może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez zakłady - uważa PKPP.

Więcej www.pkpplewiatan.pl

CHORZY NIE MOGĄ BYĆ KARTĄ PRZETARGOWĄ. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej Jolanta Orłowska-Heitzman zwróciła się do wszystkich lekarzy prowadzących akcję protestacyjną o to, aby działania z nią związane nie były skierowane przeciw pacjentom. - Zdrowie człowieka nie może być w tym sporze kartą przetargową, a choroba sama w sobie jest wystarczającym cierpieniem. Ludzie chorzy i potrzebujący pomocy nie są adresatem protestu i nie mogą ponosić konsekwencji z nim związanych - uważa rzecznik.

Więcej www.nil.org.pl

POMYSŁ NA PODWYŻKĘ CEN ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poinformował, że ma pomysł, jak zmienić wycenę świadczeń medycznych. Pozwoliłoby to zwiększyć zarobki lekarzy. Według związku, trzeba naciskać na dyrektorów szpitali, by zażądali od Narodowego Funduszu Zdrowia renegocjacji kontraktów. Zdaniem przewodniczącego OZZL Krzysztofa Bukiela, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NFZ nie może zmienić wyceny świadczeń, jeżeli nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania kontraktu. Według niego obecnie takimi okolicznościami jest strajk lekarzy i składanie przez nich wypowiedzeń z pracy.

Więcej www.ozzl.org.pl