Rosną potrzeby i wymagania pacjentów, lekarzy i menedżerów opieki zdrowotnej. Należy do nich - między innymi - stworzenie nowych kanałów komunikacji pomiędzy pacjentem a personelem placówki medycznej. Oczekiwania takie, koncentrujące się najczęściej wokół wygodnej i nowoczesnej formy kontaktu lekarza z pacjentem przez internet, realizuje e-medycyna.

Wymiana informacji

Pierwszą, podstawową kwestią jest obecnie zapewnienie pacjentom możliwości umawiania się na wizyty i odwoływania ich w czasie rzeczywistym oraz dostęp do grafików lekarskich on-line. Jednak prawdziwym wyzwaniem - i zarazem nieuniknionym kierunkiem rozwoju - staje się elektroniczna wymiana informacji medycznej przez internet. Środkiem do jej realizacji w rozwiązaniu opracowanym i wdrożonym przez Medicover jest internetowa platforma komunikacji lekarza z pacjentem. Wymaga ona posiadania przez placówkę medyczną systemu informatycznego pozwalającego na tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, a także interaktywnego portalu internetowego udostępnionego pacjentom gwarantującego bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych (system uwierzytelniania i autoryzacji dostępu).

To bardzo wysokie wymagania, jednak bez ich spełnienia trudno obecnie mówić o aspiracjach do miana nowoczesnej firmy medycznej.

Możliwości platformy

Badania opinii pacjentów pokazują jednoznacznie, jak istotny jest dla nich dostęp do informacji o wynikach badań. Konieczność osobistego odbioru i związana z tym strata czasu pogłębiają stres związany z oczekiwaniem na rezultat badania. Tymczasem wyniki można - wraz ze stosownymi normami, dodatkowymi informacjami i komentarzem lekarza zlecającego - udostępnić poprzez bezpieczną stronę internetową. Oszczędność czasu, jednoznaczna sugestia dalszego postępowania, kompletna informacja zgromadzona w jednym miejscu - to duże zalety opisanego rozwiązania.

Informacja o przepisanych i przyjmowanych lekach to kolejna opcja oferowana przez internetową platformę komunikacyjną. To wartościowe rozwiązanie, zwłaszcza dla pacjenta, który nie pamięta zasad dawkowania leku lub chciałby w prosty sposób wydrukować listę aktualnie przyjmowanych farmaceutyków. To także solidna podstawa do internetowego zamawiania recept na stale przyjmowane przez pacjenta leki, na przykład w chorobach przewlekłych.

Zakres udostępnianych informacji można oczywiście poszerzyć przede wszystkim o diagnozy stawiane pacjentowi, zlecane i wykonywane procedury medyczne, zwolnienia lekarskie, zalecenia lekarza.

Porady on-line

Pacjent może także aktywnie inicjować kontakt z lekarzem. Korzystając z systemowej opcji pozwalającej na zadanie lekarzowi pytania w kontekście wizyt odbytych w centrach Medicover, pacjent może uzyskać on-line odpowiedź, na przykład w postaci prostej porady - oczywiście w przypadkach niewymagających wizyty w placówce medycznej. Może także uzyskać informację, czy taka wizyta jest konieczna. Kolejną tego rodzaju możliwość stwarza tak zwany elektroniczny dzienniczek pacjenta pozwalający mu na wprowadzanie poprzez bezpieczny portal internetowy wyników własnoręcznie dokonanych pomiarów. Na przykład ciśnienia tętniczego krwi, gdy leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego, lub poziomu glikemii, gdy choruje na cukrzycę. Informacje te interpretuje lekarz posługujący się systemem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z kolei lekarz ma do dyspozycji funkcję elektronicznych notatek. Wprowadzając je w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej, udostępnia je zarazem pacjentowi korzystającemu z bezpiecznego portalu internetowego. Przypominają one pacjentowi o istotnych działaniach zaplanowanych dla niego przez lekarza - wykonanie ważnego badania diagnostycznego lub zgłoszenie się na wizytę kontrolną.