Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowy projekt ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat 1914 - 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych. Nowe uprawnienia uzyskają osoby, które walczyły o niepodległość w latach 1957 - 1989. Działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz osoby, które z powodu działalności opozycyjnej zostały zwolnione z pracy, będą mogły skorzystać z tzw. świadczenia specjalnego. Resort proponuje wypłacenie im kwoty 400 zł miesięcznie. Jednak z takiej pomocy będą mogły korzystać tylko osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, których dochody na osobę w rodzinie będą niższe niż 526,50 zł lub 715,50 zł - w przypadku osób samotnie gospodarujących.

Jednak nowi uprawnieni nie będą mogli korzystać ze wszystkich przywilejów kombatanckich. Udział w zbiorowych wystąpieniach w latach 1956 - 1989 nie jest zaliczany do okresów zatrudniania, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom. Natomiast osoby te będą miały prawo do pięciu dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Równocześnie osoby uprawnione do świadczenia socjalnego będą mieć prawo do 50 proc. ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. Dodatkowo mogą korzystać z 49 proc. ulgi przy przejazdach I i II klasą pociągów zwykłych i przyspieszonych, autobusami zwykłymi i przyspieszonymi oraz II klasą innych pociągów na podstawie biletów jednorazowych. Osobom tym nie będzie przysługiwać m.in. dodatek kombatancki, kompensacyjny czy ryczałt energetyczny.

Nowa ustawa uznaje za ofiary represji systemów totalitarnych m.in. osoby, które w latach 1944 - 1989 przebywały w więzieniach. Do tej grupy będą także zaliczone osoby, które za działalność polityczną lub religijną były aresztowane na okres dłuższy niż 48 godzin. Do nowych beneficjentów ustawy kombatanckiej zostaną także zaliczone osoby, które były internowane w stanie wojennym. Z takich uprawnień skorzystają osoby, które w latach 1956 - 1989 brały udział w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych i doznały uszkodzenia ciała lub chorowały dłużej niż siedem dni.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl