Od 1 stycznia 2009 r. po 90, a nie 180 dniach, jak obecnie, nieprzerwanego ubezpieczenia osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu będą mogły otrzymać zasiłek chorobowy. Nabędą więc prawo do niego już po wpłaceniu trzech, a nie sześciu składek. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Już jutro może się nim zająć rząd. Dobrowolnemu ubezpieczeniu podlegają m.in. osoby prowadzące działalność na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, a także duchowni.

Zdaniem Małgorzaty Rusewicz z PKPP Lewiatan skrócenie okresu ubezpieczenia jest krokiem w kierunku stopniowego zrównania praw pracowników i przedsiębiorców. Pierwsi już po 30 dniach ubezpieczenia mają prawo do zasiłku.

- Rząd powinien iść jednak dalej - mówi Bogna Nowak-Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Tłumaczy, że prawo daje na przykład prawo do zasiłku już od pierwszego dnia ubezpieczenia, ale tylko osobom podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu. Z przywileju tego korzystają m. in. posłowie i senatorowie czy pracownicy, którzy byli ubezpieczeni przez co najmniej dziesięć lat. Eksperci wskazują też, że z projektu zniknęła wcześniej planowana zmiana, aby nieopłacenie przez przedsiębiorcę składki w terminie nie powodowało wygaśnięcia umowy. Przedsiębiorca miałby jednak obowiązek opłacania składek za cały okres podlegania ubezpieczeniu dobrowolnemu.

- ZUS mógłby wtedy dochodzić nieopłaconych składek - mówi Małgorzata Rusewicz.

Zgodnie z art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Skutek może być taki, że przedsiębiorca nie opłacając na czas na przykład piątej składki w terminie, traci dotychczas wpłacone składki. I znów musi czekać pół roku na objecie ubezpieczeniem.

- Bywa też tak, że ktoś wpłaca składkę po terminie i opłaca kolejne, bo nie wie, że umowa została zerwana - mówi Bogna Nowak-Turowiecka.

43,8 zł składki chorobowej miesięcznie wpłaca do ZUS osoba prowadząca działalność