• PROTEST PIELĘGNIAREK. Około 450 pielęgniarek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie odeszło wczoraj na trzy godziny od łóżek pacjentów. Zapowiadają, że jeśli nie otrzymają żądanych od kilku miesięcy podwyżek, do końca tygodnia będą codziennie kontynuowały tę formę protestu, a w przyszłym - całkowicie odejdą od łóżek chorych.
  • STYPENDIA POWROTY/HOMING. Szesnastu młodych naukowców, którzy wrócili do Polski z dłuższych zagranicznych staży lub stypendiów, odebrało w Warszawie dyplomy stypendystów Powroty/Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Ma im to pomóc w rozwoju kariery naukowej w kraju. Każdy z laureatów otrzymuje co roku przez dwa lata (z możliwością przedłużenia na trzeci rok) po 25 750 zł stypendium imiennego oraz 40 tys. zł na realizację projektu badawczego.
Więcej www.fnp.org.pl
■ PROJEKT DLA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI. Rozpoczął się nowy, ogólnopolski projekt edukacyjny Opowiem Ci o wolnej Polsce... - spotkania młodzieży ze świadkami historii, skierowany do młodzieży i nauczycieli. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z najnowszymi dziejami Polski poprzez prywatne historie ludzi.
Więcej www.ipn.gov.pl
■ SPOŁECZNA AKCJA NA RZECZ TRANSPLANTOLOGII. Odchodząc do nieba, narządy zostaw potrzebującym - pod takim hasłem odbywa się w Białymstoku akcja społeczna na rzecz promowania transplantologii. Pomysłodawcy akcji, m.in. poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych, chcą przeciwdziałać spadkowi liczby dokonywanych w tym mieście przeszczepów.
■ MŁODZI ZDOMINOWALI BRANŻĘ MOTORYZACYJNĄ. W branży motoryzacyjnej prawie 34 proc. właścicieli nie przekroczyło 35 lat. Kadrę kierowniczą w tych firmach stanowią osoby w wieku od 18 do 35 lat. Jak pokazują badania, ankietowani najczęściej deklarują, że w firmie, w której pracują, oczekuje się inicjatywy i samodzielnej pracy od pracowników (36,9 proc.) lub też, że przed podjęciem decyzji właściciel (szef) bierze pod uwagę zdanie pracowników (32,7 proc.). Najpopularniejszy jest więc demokratyczny styl kierowania. Styl autokratyczny występuje w niewielu, bo 8,2 proc. przypadków.
Więcej www.alfred.motofocus.pl