W ubiegłym tygodniu minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, na wniosek związków zawodowych, zdecydowała o wycofaniu projektu ministerstwa z konsultacji społecznych. Związkowcy poprosili o dodatkowy czas na zastanowienie się nad tą ustawą. Prace nad tymi rozwiązaniami podjął zespół ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej.

Po zasięgnięciu opinii zespołu i ewentualnych poprawkach resort 16 czerwca skieruje ustawę ponownie do konsultacji w trybie 30- dniowym.

Zespół spotkał się w piątek po raz trzeci w tym tygodniu. Przedmiotem dyskusji były definicje pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń- Domińczak jest zdania, że "coraz bardziej zbliża się pewne pole kompromisu między trzema stronami co do definicji". Dodała w rozmowie z PAP, że trwają intensywne prace w Komisji Trójstronnej.

Jak zapewniła, nawet jeżeli w ciągu kilku spotkań przedstawicieli Komisji Trójstronnej w tym i przyszłym tygodniu "temat nie zostanie zamknięty", strona rządowa może wysłać projekt do konsultacji społecznych. "Do 16 czerwca to, co się da uzgodnić, uzgodnimy" - dodała.

Natomiast Andrzej Strębski z Ogólnopolskiego Forum Związków Zawodowych podkreślił, że sprawa jest otwarta aż do momentu ostatecznego uchwalenia ustawy, ponieważ wiele zmian można wprowadzić jeszcze podczas prac w parlamencie.

Z kolei Bogna Nowak-Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich zaznaczyła, że pracodawcy są za ograniczeniem obecnych przywilejów dotyczących wcześniejszych emerytur. Jednak KPP nie zgadza się z zapisem projektu, że emerytury pomostowe mają być finansowane ze składek od pracodawców zatrudniających osoby w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

W maju minister pracy przedstawiła założenia ustawy o emeryturach pomostowych, wraz z listą zawodów uprawnionych do tego świadczenia. Zgodnie z założeniami resortu emerytury pomostowe będą wypłacane osobom urodzonym w latach 1949-68, pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych, i które wymagają największej sprawności psychofizycznej.

Nie wszystkie zawody, które w myśl dotychczas obowiązujących przepisów (które wygasają z końcem roku) miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły przejść na emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mogą stracić m.in. artyści, dziennikarze, większość kolejarzy, a także nauczyciele.