Związek ten jest jednym z sześciu, które nie podpisały porozumienia płacowego w końcu maja i przystąpiły do strajku wraz z NSZZ "Solidarność". Liczy około 1,2 tys. listonoszy z 25 tys. pracujących w Poczcie.

Przewodniczący NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej Marcin Żołędziewski powiedział PAP, że organizacja ta zawiesiła w piątek udział w strajku, jednak nadal utrzymuje pogotowie strajkowe i w każdej chwili może znowu przystąpić do protestu. Nie chciał podać powodów tej decyzji.

Strajk rozpoczął się w nocy z poniedziałku na wtorek. Spór związków zawodowych z dyrekcją dotyczy płac. Pocztowa "S" (i kilka mniejszych związków zawodowych) domaga się podwyżek w wysokości 537,50 zł na jeden etat, począwszy od 1 stycznia br. Kierownictwo Poczty proponuje 400 zł brutto od 1 sierpnia plus 400 zł w bonach, niezależnie od wdrożonej już podwyżki w wysokości 137,50 na jeden etat.