Jak poinformowała w piątek PAP wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak, resort przygotował nową wersję projektu ustawy.

Dodała, że kolejna zmiana w projekcie to możliwość powrotu do pracy w okresie wykorzystania fakultatywnej części urlopu macierzyńskiego u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż pół etatu przy zachowaniu prawa do części zasiłku macierzyńskiego.

"Chodzi o elastyczne przejście od czasu urlopu macierzyńskiego do powrotu do pełnego zatrudnienia"

"Chodzi o elastyczne przejście od czasu urlopu macierzyńskiego do powrotu do pełnego zatrudnienia" - podkreśliła Chłoń-Domińczak. Dodała, że pracownik, który zdecyduje się w okresie fakultatywnego urlopu macierzyńskiego podjąć pracę na pół etatu, zachowa prawo do połowy zasiłku macierzyńskiego.

W projekcie utrzymano stopniowe wydłużanie urlopu macierzyńskiego z 18 do 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (o dwa tygodnie co dwa lata) oraz z 28 do 39 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (o trzy tygodnie co dwa lata).

W 2009 r. urlopy zostaną wydłużone odpowiednio do 20 i 31 tygodni i będzie to wymiar obligatoryjny. Wydłużany w kolejnych latach wymiar urlopu macierzyńskiego będzie fakultatywny.

Ponadto zmieniony projekt zakłada, że pracownik, który nie korzysta z urlopu wychowawczego, ale chce pracować w niepełnym wymiarze, ze względu na opiekę nad dzieckiem, będzie chroniony przed zwolnieniem przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego.

Zmiana ta ma na celu wprowadzenie możliwości ochrony pracowników

Jak tłumaczy resort pracy, zmiana ta ma na celu wprowadzenie możliwości ochrony pracowników, którzy zmniejszają wymiar czasu pracy, na równi z pracownikami biorącymi urlop wychowawczy.

Wiceminister pracy zapowiada, że projekt prawdopodobnie jeszcze w czerwcu trafi do Sejmu.

Projekt zawiera też m.in. propozycję ulgi podatkowej związanej z legalnym zatrudnieniem niań i pomocy domowych, a także umożliwienie finansowania żłobków i przedszkoli przyzakładowych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.