Od czwartku w Bielsku-Białej odbywały się Ogólnopolskie Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych polskich diecezji.

Metropolita warszawski wyjaśnił w rozmowie z KAI, że w ten sposób Kościół chce wziąć udział w ogólnopolskiej dyskusji na temat problemu rzetelnego oceniania wiedzy z konkretnego przedmiotu. Dodał, iż o tym, jak niezwykle istotne są kryteria oceniania wiedzy, przekonuje coroczna dyskusja wokół matur.

Najważniejsze jest, by ocena była sprawiedliwa

Zdaniem hierarchy najważniejsze jest, by ocena była sprawiedliwa, obiektywna i pełniła funkcję motywacyjną oraz, że te same zasady powinno się odnieść do katechezy. "Nie chcemy być w tyle; chcemy uczestniczyć w tej dyskusji i, uwzględniając specyfikę katechezy, opracować zasady, według których katecheci w szkołach będą tworzyć kryteria oceniania" - zadeklarował.

Uczestnicy spotkania podjęli także kwestię wprowadzenia religii jako przedmiotu do wyboru na egzaminie maturalnym. Zdaniem przewodniczącego komisji Wychowania Katolickiego KEP arcybiskupa Nycza, tematy wynikające z "pewnych uwarunkowań politycznych", takie jak wliczanie oceny z religii do średniej lub egzamin maturalny z religii, "są ważne, lecz nie najważniejsze".

"Wśród tych szczególnie ważnych tematów jest zrozumienie, że w duszpasterstwie dzieci i młodzieży katecheza szkolna nie jest całością. Ona jest tylko częścią, bardzo ważną, ale tylko częścią. Na duszpasterstwo to składa się wiele innych elementów. Oprócz katechezy w szkole, jest przede wszystkich katecheza parafialna. Duszpasterstwo nie może się zamknąć do katechezy w szkole. Potrzebne jest więc szerokie spojrzenie na duszpasterstwo, by uniknąć choćby podobnych doświadczeń, jakie stały się w tym zakresie udziałem Kościoła niemieckiego" - zaznaczył hierarcha.

"Jeśli katecheta w szkole sprawdza modlitwę "Ojcze nasz", czy uczeń umie się modlić tą modlitwą, to ma do tego prawo"

Arcybiskup zaznaczył, że bardzo ważne jest jasne sprecyzowanie tego, co znaczą w nauczaniu religii w szkole wiedza i umiejętności. "Jeśli katecheta w szkole sprawdza modlitwę "Ojcze nasz", czy uczeń umie się modlić tą modlitwą, to ma do tego prawo. Natomiast, gdyby sprawdzał, czy ów uczeń mówi codziennie tę modlitwę w pacierzu, to przekroczyłby zasady oceny" - wyjaśnił.

W Ogólnopolskim Spotkaniu Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych uczestniczyło około 70 osób, w tym przedstawiciele wydziałów katechetycznych z 43 polskich diecezji, konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, uczeni i wykładowcy, a także przedstawiciel resortu Edukacji Narodowej Grażyna Płoszańska.