"Żeby ci zaangażowani nauczyciele mogli być jakoś wyróżniani finansowo - wydaje mi się, że właściwszy byłby sposób wynagradzania nauczycieli związany z ich zaangażowaniem w pracę, niż tylko z mechanicznym przyporządkowaniem do stażu pracy " - powiedziała Hall w czwartek w Rzeszowie na konferencji prasowej.

Podkreślała też konieczność wyższego wynagradzania początkujących nauczycieli, którzy w porównaniu z krajami UE są na "szarym końcu".

Nasz początkujący nauczyciel jest na szarym końcu

"Myśmy liczyli, jak się ma średnie wynagrodzenie początkującego nauczyciela w stosunku do Produktu Krajowego Brutto na tle innych krajów i na tym tle nasz początkujący nauczyciel jest na szarym końcu, ale na przykład nauczyciel po 20 latach pracy już nie. Ja bym chciała, żeby te proporcje nie były tak sztywne" - mówiła.

Dodała, że właśnie w tym kierunku prowadzone są rozmowy ze związkami zawodowymi nauczycieli, żeby umożliwić bardziej elastyczny system wynagrodzeń.

Rozmowy z oświatowymi związkami zawodowymi nt. wynagrodzeń zaplanowane są na 10 czerwca.

Minister odniosła się także do problemu gimnazjalistów, którzy na egzaminach końcowych nie odpowiedzieli na pytanie z lektur, których nie omawiali. Zapowiedziała, że decyzję w tej sprawie podejmie po 12 czerwca, bowiem do tego terminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przedstawić swoje stanowisko.

"My przy pomocy kuratorów oświaty próbowaliśmy zdiagnozować jak szeroki jest to problem, w ilu szkołach uczniowie nie czytali tych lektur (nauczyciele nie zalecili tego - PAP) natomiast bardzo jestem ciekawa, na ile się to pokrywa z tym, co zaobserwuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zależnie o tego, jak rozległy jest to problem przy ocenianiu prac, zaproponuje kryteria oceniania. Dopiero wtedy będę się do tego odnosić" - zaznaczyła.

Minister edukacji uczestniczyła w Rzeszowie w debacie poświęconej założeniom programowym planowanej reformy systemu edukacji. Debaty takie trwają od kwietnia i były przeprowadzane w każdym województwie. Podkarpacie jest ostatnim regionem, gdzie zorganizowano debatę na ten temat.