Chodzi o to, że Polska i Włochy nie wprowadziły do prawa krajowego wszystkich przepisów przewidujących uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli Rumunii i Bułgarii, które weszły do UE 1 stycznia 2007 roku.

Dyrektywa z 2006 roku ma na celu "techniczne dostosowanie" unijnych przepisów w sprawie kwalifikacji zawodowych w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii. Aktualizuje m.in. wszystkie wykazy automatycznie uznawanych w UE kwalifikacji zawodowych, uzupełniając je o odpowiednie kwalifikacje nadawane w Bułgarii i Rumunii.

Zdaniem KE, mimo upomnień, Włochy i Polska nadal nie wprowadziły w życie wszystkich niezbędnych przepisów

Termin wdrożenia dyrektywy przez kraje członkowskie minął w dniu rozszerzenia, czyli 1 stycznia 2007 roku. Zdaniem KE, mimo upomnień, Włochy i Polska nadal nie wprowadziły w życie wszystkich niezbędnych przepisów. Stało się tak, chociaż Polska 1 stycznia 2007 roku otworzyła swój rynek pracy dla Bułgarów i Rumunów.

"Dopóki dyrektywa nie zostanie wdrożona (...), osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nadane w Bułgarii i Rumunii, które będą chciały skorzystać z prawa do podjęcia pracy w dowolnym państwie UE, będą narażone na niepotrzebne i powolne procedury biurokratyczne" - podkreśla KE w wydanym komunikacie.