"Ten zakres, który państwu dzisiaj gwarantujemy, jest zakresem naprawdę bezpiecznym dla pacjentów. Ratuje życie i daje odpowiedni stopień bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości leczenia" - zapewniała Kopacz podczas konferencji prasowej.

"Koszyk świadczeń gwarantowanych to klucz do tego, aby udała się reforma systemu ochrony zdrowia" - oceniła minister.

Jak podkreśliła, koszyk to wzmocnienie m.in. praw pacjenta, który będzie wiedział, co może wyegzekwować od personelu.

Kopacz oświadczyła, że chciałaby, żeby koszyk obowiązywał od stycznia 2009 roku.

Koszyk świadczeń gwarantowanych obejmuje kilka tysięcy świadczeń, które są już finansowane ze środków publicznych, m.in. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (4,7 mld zł), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (3,3 mld zł), zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne (570 mln zł), rehabilitacja (ok. 1,3 mld zł), ratownictwo medyczne (ponad 1,1 mld zł), programy profilaktyczne i zdrowotne (240 mln zł), leczenie psychiatryczne i uzależnień (1,4 mld zł), terapeutyczne programy lekowe onkologiczne i nieonkologiczne (850 mln zł), a także leczenie szpitalne (19 mld zł).

Świadczenia częściowo finansowane ze środków publicznych to m.in. refundacja leków (ponad 7 mld zł), leczenie stomatologiczne (1,3 mld zł), lecznictwo uzdrowiskowe (392 mln zł), świadczenia pielęgnacyjne-opiekuńcze i paliatywno-hospicyjne (734 mln zł).

W koszyku znajdą się także świadczenia gwarantowane ze środków resortu zdrowia

W koszyku znajdą się także świadczenia gwarantowane ze środków resortu zdrowia: świadczenia wysokospecjalistyczne (397,4 mln zł), programy zdrowotne (396,9 mln zł), zakup szczepionek (61,5 mln zł), ratownictwo medyczne (37,6 mln zł), świadczenia dla osób nieubezpieczonych (59,3 mln zł) oraz pozostałe świadczenia (25,6 mln zł).

Gwarantowane będą także zabiegi chirurgii plastycznej w przypadku rekonstrukcji po ciężkich wypadkach lub chorobach nowotworowych oraz obdukcja medyczna dla dzieci i ofiar przemocy w rodzinie.

Natomiast koszyk świadczeń niegwarantowanych zawiera listę ok. 300 procedur. Jak mówiła Kopacz, są to m.in. szczepienia na rotawirusy, szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A, metoda diagnozowania wrzodów żołądka poprzez połykanie kapsułki. Nie ma również elementów rehabilitacji, które nie mieszczą się w zakresie skierowania na rehabilitację lub do uzdrowiska.

Według resortu zdrowia prezentacja projektu koszyka - który trafi teraz do konsultacji zewnętrznych - otwiera drogę do dalszych prac nad ustawą o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Ministerstwo zapewnia, że wprowadzenie koszyka pozwoli skrócić czas oczekiwania na świadczenia medyczne.

Koszyk będzie załącznikiem do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Resort przygotował projekt nowelizacji tej ustawy, który w najbliższych dniach zostanie przekazany do konsultacji.

Nowela określa kryteria i zasady tworzenia koszyków świadczeń

Nowela określa kryteria i zasady tworzenia koszyków świadczeń oraz ich modyfikacji. Ministerstwo raz w roku będzie weryfikować i aktualizować koszyk z uwzględnieniem rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. Negatywna ocena AOTM zobowiązuje resort do nieumieszczania danej procedury w koszyku świadczeń gwarantowanych. Natomiast pozytywna rekomendacja daje możliwość dołączenia procedury do koszyka świadczeń finansowanych ze środków publicznych.