"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia) wyniosła w maju 2008 r. 10,0% i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,9 do 0,2 punktu ) odnotowano we wszystkich województwach" – głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu maja 2008 roku wyniosła 1.527,1 tys. osób, co oznacza spadek o 78,7 tys. osób (4,9%). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 219,6 tys. osób tj. o 12,6%. Resort podkreśla, że w okresie pięciu pierwszych miesięcy ub. roku spadek bezrobocia wyniósł 324,3 tys. osób (14,0%), był zatem silniejszy.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 103,7 tys.

"Do obniżenia bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy - zarówno stałej jak i sezonowej - np. przy zbiorach truskawek. Pełnia sezonu sprzyja również zwiększonemu zatrudnieniu w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie" – głosi komunikat.

Ponadto – jak podkreśla resort – w dalszym ciągu na utrzymywanie się trendu spadkowego ma wpływ realizacja programów aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy – zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego – takich jak szkolenia, przygotowanie zawodowe i prace społecznie użyteczne.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 103,7 tys. i w porównaniu do kwietnia spadła o 20,1 tys. (o 16,2%).

Przedstawiciele resortu prognozowali wcześniej, że stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 9,7-9,8% wobec zapisanych w budżecie 9,9%.