Coraz więcej czynników wskazuje, że bezrobocie będzie w Polsce spadało wolniej niż przed rokiem - tak wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Pracy informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia w maju nie zmienił swojej wartości. Od roku spada on zdecydowanie wolniej niż w latach 2006-2007.

W kwietniu bezrobocie spadło z 11,1 procent do 10,5 procent.

Bezrobotni to najczęściej osoby o niskich kwalifikacjach, często po pięćdziesiątce

Z danych BIEC wynika, że po krótkotrwałej poprawie w ubiegłych miesiącach, w kwietniu pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych.

Analitycy Biura zwracają też uwagę, że istotną barierą w dalszym obniżaniu stopy bezrobocia może być struktura bezrobotnych. Zdecydowana większość z nich to osoby trwale pozostające bez pracy. Stąd też w ostatnich miesiącach liczba osób wyrejestrowujących się ze spisów bezrobotnych z powodu znalezienia zatrudnienia systematycznie obniża się. Bezrobotni to najczęściej osoby o niskich kwalifikacjach, często po pięćdziesiątce.