W środę wchodzi w życie przyjęta przez Sejm w marcu tego roku nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2007 roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy pozwalające na dopłaty do wypoczynku pracowników wyłącznie do wczasów w kraju są niezgodne z konstytucją.

Trybunał podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że prowadzi to do znacznego "ograniczenia wolnego wyboru miejsca spędzania wypoczynku przez pracowników objętych zakładowym funduszem świadczeń socjalnych".

Taka regulacja pomoże spędzić urlop za granicą także osobom gorzej sytuowanym

Nowelizację pozytywnie oceniła Konfederacja Pracodawców Polskich w przesłanej PAP we wtorek informacji prasowej. Zdaniem KPP, "taka regulacja pomoże spędzić urlop za granicą także osobom gorzej sytuowanym, którym obecnie pozostaje jedynie udział w - relatywnie tańszych - pielgrzymkach religijnych czy wczasach zdrowotnych".

Jak podkreślili pracodawcy, na nowym rozwiązaniu skorzystają również te osoby, które zechcą uczestniczyć np. w zagranicznych kursach językowych lub wysłać na nie swoje dzieci.

"Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowego przepisu pomoże w niwelowaniu barier, chociażby właśnie językowych, osobom mniej zamożnym, a w efekcie umożliwi im dostęp do lepiej płatnej pracy" - zaznaczył ekspert KPP Henryk Michałowicz.

Przypomniał również, że dotychczasowe przepisy o dofinansowywaniu przez pracodawców wczasów pracowników, szczególnie godziły w zatrudnionych w Polsce obcokrajowców, uniemożliwiając im korzystanie z dopłat do urlopu spędzanego w ich ojczystym kraju. Według KPP, stanowiło to dyskryminację ze względu na obywatelstwo i naruszało przepisy kodeksu pracy.