Ogólnopolski Związek Zawody Lekarzy zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie legalności kontraktów lekarzy ze szpitalami.
OZZL chce, żeby PIP zbadała, czy umowy cywilnoprawne, na podstawie których lekarze wykonują całość obowiązków zawodowych albo np. pełnią tylko dyżury, nie zawierają cech umowy o pracę. Związkowcy twierdzą, że w związku z tym, iż od 1 stycznia 2008 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którą lekarz będzie mógł pracować tylko 48 godzin tygodniowo, nasileniu uległy działania dyrektorów szpitali mające na celu obchodzenie tych przepisów.
Dominika Sikora