■ WRACA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę przywracającą Fundusz Alimentacyjny. Z Funduszu będą mogły korzystać osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód w ich rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę. Alimenty z Funduszu mają być wypłacane do wysokości 500 zł. Ustawa ma poprawić ściągalności alimentów. Zastąpi egzekucję komorniczą egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej www.prezydent.pl

■ LICZBA LEKTUR NIE BĘDZIE ZMNIEJSZONA. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianą podstawy programowej z języka polskiego. Liczba lektur nie zostanie jednak zmniejszona. Resort szuka sposobu na bardziej efektywne wykorzystanie czasu w szkole. Prace nad podstawą programową rozpoczęły się po rozmowach kierownictwa resortu z polonistami. W pracach tych biorą także udział eksperci spoza MEN. Prawdopodobnie nowa podstawa programowa zostanie przegotowana do marca 2008 r.

Więcej www.men.gov.pl

■ PODWYŻKI I DLA NIESTRAJKUJĄCYCH LEKARZY. Podwyżki powinni otrzymać nie tylko lekarze, którzy strajkowali, ale również ci, którzy nie zdecydowali się na ten krok dla dobra pacjentów. Inne rozwiązanie byłoby nieetyczne i niemoralne - powiedział minister zdrowia Zbigniew Religa podczas wczorajszej centralnej inauguracji roku akademickiego uczelni medycznych w Katowicach.

■ ZUS PRZYJAZNY NIEPEŁNOSPRAWNYM. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Wypych zobowiązał dyrektorów oddziałów wojewódzkich do przedstawienia planu usunięcia barier architektonicznych we wszystkich placówkach. To część realizowanej właśnie polityki działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezes ZUS chce, aby wszystkie budynki należące do Zakładu zostały w możliwie najkrótszym czasie przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Więcej www.zus.pl

■ NAGRODY ZA POMOC UBOGIM I POTRZEBUJĄCYM. Tegoroczne nagrody Ubi Caritas dla instytucji i osób za pomoc ubogim i potrzebującym otrzymali: Telewizja Polska, kopalnie Dolomitu w Sandomierzu, Jan Adam Wszołek, który przekazuje pieczywo placówkom prowadzonym przez Caritas, i siostra Gerarda Mikołajczak. Uroczystość wręczenia nagród Caritas Polska odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda Ubi Caritas jest przyznawana od 2003 roku, główną nagrodą jest statuetka św. Faustyny.

Więcej www.caritas.p