Pocztowa "Solidarność", wraz z grupą mniejszych pocztowych związków zawodowych, zapowiada strajk na 3 czerwca. W sobotę nie doszło do porozumienia w rozmowach "S" i kilku innych związków z dyrekcją Poczty w sprawach płacowych.

"Solidarność" zapowiadała wcześniej, że przeprowadzi strajk, jeżeli do porozumienia nie dojdzie do 3 czerwca.

Negocjacje w Poczcie na tematy płacowe trwają już od kilku miesięcy. 26 maja przedstawiciele grupy ponad 30 związków (wśród których nie było "S") podpisali porozumienie, zgodnie z którym podwyżka ma wynieść 400 zł na jeden etat od 1 sierpnia, dodatkowo na jeden etat ma przypaść 400 zł w formie bonów, wypłaconych do końca roku.

Związkowcy i przedstawiciele kierownictwa firmy podpisali również porozumienie w sprawie działań naprawczych w Poczcie.

"Solidarność" postuluje, by podwyżka wyniosła 400 zł od 1 stycznia 2008 r.

Do porozumień nie przystąpiła pocztowa NSZZ "Solidarność", związek zawodowy straży pocztowej i kilka innych związków. "Solidarność" postuluje, by podwyżka wyniosła 400 zł od 1 stycznia 2008 roku.

Przedstawiciele związków, które nie podpisały porozumienia z 26 maja oraz kierownictwo Poczty rozmawiali 29 maja, ale wówczas nie udało się osiągnąć porozumienia.