Działy personalne firm wolą przyjmować od studentów elektroniczne zgłoszenia, zamiast tradycyjnych CV i listów motywacyjnych. Ich analiza wymaga mniej czasu. Dzięki specjalnemu formularzowi pracodawca dostaje te informacje, które potrzebuje do podjęcia decyzji o wyborze kandydata. Dlatego, wypełniając go, trzeba dokładnie zastanowić się, co w nim zawrzeć.

Formularz, jeśli można, warto ściągnąć ze strony internetowej, aby móc spokojnie przemyśleć odpowiedzi. Sposób jego wypełnienia pokazuje braki kandydata. Im więcej pustych rubryk pozostawi, tym mniejsze ma szanse na zdobycie stażu. Formularz aplikacyjny często łączy w sobie CV i list motywacyjny. Standardowo podaje się w nim dane osobowe, wykształcenie kierunkowe, wymienia największe sukcesy i motywuje, dlaczego aplikuje się właśnie do tej, a nie innej. Prosty formularz zawierający dane osobowe, informacje o wykształceniu i doświadczeniu znaleźć można m.in. na stronach PricewaterhouseCoopers, Andersen Business Consulting, Axel Springer. Firmy, które mają prosty formularz aplikacyjny, zwykle przeprowadzają szczegółowe rozmowy kwalifikacyjne, a także testy sprawdzające wiedzę czy osobowość kandydata.

Zdarza się jednak, że pracodawcy oczekują odpowiedzi na pytanie dotyczące na przykład gotowości do zmiany miejsca zamieszkania w związku z pracą.

Pracodawcy chcą poznać kandydata jak najlepiej, zorientować się, jakie ma plany zawodowe, czy ma wyobrażenie o przyszłej pracy, czy nie jest osobą przypadkową, która zgłasza się do każdej firmy.

Często trzeba też podawać średnią ocen, temat pracy dyplomowej, dokładnie określić znajomość języka obcego.

Wypełniający aplikację on-line muszą się też liczyć z tym, że od razu zmierzą się z obcym językiem. Po angielsku wypełnić trzeba formularz Unilevera, Nestle i wielu innych zagranicznych koncernów.

Formularze nie pozwalają też na zbytnie rozpisywanie się. Często zawierają konkretne odpowiedzi i można jedynie dokonać wyboru właściwej. Na odpowiedzi na pytania opisowe przeznaczono maksymalnie 500 znaków. W tak krótkim tekście trzeba więc zawrzeć najważniejsze dane.

Pracodawcy przyznają też, że informacje, o które pytają na początku formularza lub którym poświęcają najwięcej miejsca, często mają decydujący wpływ na wybór konkretnej osoby.

Nie zawsze jednak formularze aplikacyjne są rozbudowane i pełne pytań, które mogą decydować o zaproszeniu lub odrzuceniu kandydata. Niektórzy pracodawcy traktują aplikację on-line jako formę elektronicznego CV i nie oczekują od kandydatów rozszerzonych informacji o sobie.

ETAPY ZDOBYWANIA PRAKTYKI

1. Wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego

2. Rozmowa kwalifikacyjna

3. Testy rekrutacyjne, sprawdzające wiedzę lub osobowość

4. Negocjacje warunków praktyki lub stażu