Pracownicy sfery budżetowej będą mogli otrzymać dodatek specjalny. Zasady jego przyznawania zostały określone w rozporządzeniach opublikowanych w Dz.U. nr 82, poz. 492-298. Wczoraj weszły one w życie. Pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania.

Dodatek może być przyznany na czas określony lub nieokreślony. Nie może on być wyższy niż 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonego łącznie. Najliczniejszą grupą uprawnioną do otrzymania dodatku specjalnego są pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Mogą oni otrzymać nawet ponad 1 tys. zł dodatku specjalnego. Na przykład kierownik administracyjny w szkole, który otrzymuje 3 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego i 5 proc. dodatku funkcyjnego, czyli łącznie 3150 zł, może otrzymać 1260 zł dodatku specjalnego (3150 zł x 40 proc.). Lista pracowników, którzy mogą skorzystać z dodatku specjalnego, jest długa.

Oprócz pracowników szkół dodatek mogą otrzymać m.in. zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska, rolnictwa, ochrony zdrowia, pracownicy resortu spraw wewnętrznych i administracji, pracownicy Centralnego Ośrodka Sportu.