Ośrodek zbadał odbiór społeczny niektórych zapowiedzi przedstawionych przez premiera Donalda Tuska w telewizyjnym przemówieniu wygłoszonym na początku maja.

Spośród 88 proc. badanych, którzy popierają przeznaczenie części pieniędzy prywatyzacji na emerytury, 45 proc. uważa, że jest to rozwiązanie "zdecydowanie słuszne", a 43 proc., że "raczej słuszne".

Wśród 7 proc. mających odmienne zdanie, 5 proc. uważa, że jest to "raczej niesłuszne", a 2 proc. że "zdecydowanie niesłuszne". 5 proc. respondentów nie wyraziło zdania.

45 proc. respondentów: z płacenia abonamentu RTV powinni być zwolnieni wszyscy emeryci

45 proc. respondentów uważa, że z płacenia abonamentu RTV powinni być zwolnieni wszyscy emeryci. Natomiast zdaniem 44 proc. badanych opłaty tej nie powinny płacić tylko osoby mające niskie emerytury.

Z kolei w opinii 7 proc. ankietowanych, emeryci powinni płacić abonament tak jak wszyscy inni. 4 proc. badanych nie wyraziło opinii w tej sprawie.

Premier - przypomniał OBOP - zapowiedział też, że "każde dziecko w publicznej szkole podstawowej będzie miało prawo zjeść obiad bez pokazywania zaświadczeń, że jest wystarczająco biedne".

Zdaniem 62 proc. badanych najsłuszniejsze jest, by każde dziecko miało prawo zjeść w szkole obiad. Natomiast 31 proc. ankietowanych uważa, że taką możliwość powinny mieć tylko dzieci z rodzin biednych, a 4 proc. respondentów sądzi, że szkoła w ogóle nie będzie się zajmować obiadami dla uczniów. 3 proc. nie wyraziło zdania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8 - 12 maja na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.