Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził nieprawidłowości w 82 procentach skontrolowanych niepublicznych przedszkoli. Urząd przeprowadził kontrole w 200 takich placówkach.

Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że w sprawdzonych umowach wykryto zakazane klauzule dotyczące kwestii finansowych oraz sytuacji, kiedy przedszkola uchylają się od opieki nad dziećmi. Prezes UOKiK-u podkreśla, że zwłaszcza te ostatnie mogą być dolegliwe dla rodziców. Przykładem jest zapis umożliwiający odmowę opieki nad dzieckiem, jeśli danego dnia do przedszkola przyszło mniej niż 10 podopiecznych.

Z kolei Elżbieta Kołodziej z wrocławskiej delegatury UOKiK-u zwraca uwagę na często pojawiające się nieprawidłowści dotyczące finansów. Zapisy dotyczą nieprawidłowego sposobu podnoszenia opłat oraz bezprawnego przenoszenia na rodziców kosztów prowadzonej działalności.

Aleksander Tynelski z ministerstwa edukacji narodowej dopatruje się przyczyn pojawiających się nadużyć w zbyt małej liczbie przedszkoli. Jego zdaniem jednym z czynników, które mogą poprawić sytuację, jest przygotowywane nowe prawo, które zmniejsza wymagania stawiane podczas tworzenia nowych przedszkoli.

W rezultacie przeprowadzonych kontroli UOKiK wszczął 137 postępowań przeciwko przedsiębiorcom naruszającym interesy konsumentów.