Z kolei ministerstwo zdrowia zapewnia, że procedowanie nad projektami ustaw przebiega sprawnie. Jak poinformował p.o. rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb, dziś po południu trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister zdrowia Ewą Kopacz i ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Rozmowy dotyczą koncepcji oddłużenia szpitali.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) poinformował, że dzisiejsze posiedzenie podkomisji pracującej nad ustawą o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), opuścili posłowie opozycji oraz przedstawiciele OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Domagają się, by zawiesić prace nad ustawą do momentu wypracowania wspólnego stanowiska strony społecznej i rządowej na forum komisji trójstronnej.

"Miały być szybkie prace nad reformą, a mamy poważny kryzys i konflikt ze związkami zawodowymi"

W ocenie Piechy, nastąpił "paraliż" prac nad ustawami zdrowotnymi. Podobnie uważa wiceprzewodniczący komisji zdrowia Marek Balicki (SdPl-Nowa Lewica).

"Ostatnie pół roku zostało zmarnowane. Miały być szybkie prace nad reformą, a mamy poważny kryzys i konflikt ze związkami zawodowymi. Premier powinien przedstawić koncepcje wyjścia z tego impasu" - powiedział Balicki.

Zdaniem wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego, prace idą w dobrym kierunku, a "opozycja i zaprzyjaźnione z nią związki zawodowe" utrudniają je.

Sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

We wtorek sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy PO o zakładach opieki zdrowotnej, stwarzającej możliwość przekształcania ich w spółki prawa handlowego. Wcześniej zawieszono procedowanie nad projektem o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Podczas środowego posiedzenia podkomisji zajmującej się ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, posłom nie udało się rozpatrzyć ani jednego podpunktu z pierwszego artykułu ustawy zgłoszonej przez PO. Posiedzenie zostało zakończone po burzliwej dyskusji.

Wniosek o wstrzymanie prac nad projektem dot. ZOZ-ów zgłosił podczas posiedzenia podkomisji jej przewodniczący Jarosław Katulski (PO). Uzasadniał, że prace powinny być kontynuowane dopiero po przedstawieniu przez ministra finansów planu oddłużenia szpitali, który ma zostać włączony do ustawy o ZOZ-ach. Wniosek poparli posłowie koalicji - opozycja wstrzymała się od głosu.

Katulski poinformował także, iż OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" zwróciły się do podkomisji o przerwanie prac nad ustawą o ZOZ-ach do momentu przedstawienia na forum komisji trójstronnej opinii rządu w sprawie zapowiadanych zmian właścicielskich w szpitalach oraz wypracowania wspólnego stanowiska. Posłowie zdecydowali, że będzie to także warunkiem wznowienia prac. Przewodniczący nie odpowiedział jednak na pytania opozycji o konkretny termin.