Zmiana prawa Jeżeli farmaceuta przystępujący do państwowego egzaminu zawiadomi, że nie weźmie w nim udziału 21 dni przed jego rozpoczęciem, otrzyma wcześniej wniesioną opłatę.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia, w razie negatywnego wyniku którejkolwiek z części egzaminu państwowego, farmaceuta mógłby ponownie do niego przystąpić w następnej sesji wyłącznie w części, z której uzyskał negatywny wynik.

Jednocześnie projekt doprecyzowuje przepisy związane z opłatami za egzamin. Zgodnie z nimi, zwrot opłat za egzamin nastąpi wyłącznie w sytuacji, jeśli zdający powiadomi CEM o rezygnacji z udziału w egzaminie nie później niż 21 dni przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Możliwe będzie również przeniesienie opłaty na poczet egzaminu w innym terminie.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl