Dostęp CBA do danych ZUS. Rzecznik ZUS przypomniał, że zgodnie ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 23 czerwca 2006 r., oprócz CBA dostęp do danych zawartych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych i Centralnym Rejestrze Płatników mają również m.in. sądy, policja, ABW, NIK, ale też np. powiatowe centra pomocy rodzinie oraz komornicy. W opinii rzecznika różnica w dostępie, jaki będzie mieć CBA, polega wyłącznie na skróceniu czasu dostępu. Przypomniał on też, że dane, które będą udostępniane CBA, będą podlegać pełnej kontroli na bieżąco, a nie raz w miesiącu. Według niego CBA nie będzie miało dostępu do danych wrażliwych, np. o stanie zdrowia Polaków.

Więcej www.zus.pl

Lekarze wracajĄ do pracy. Wczoraj nad ranem podpisano porozumienie miedzy lekarzami a dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Do pracy wróciło 84 lekarzy, którzy wcześniej odeszli ze szpitala. W szpitalu w Mielcu wznowiły działalność oddziały ortopedii i rehabilitacji. Dyrekacja szpitala prowadzi negocjacje z lekarzami z pozostałych oddziałów. Porozumienia nie zawarto jeszcze m.in. w szpitalach w Końskich (woj. świętokrzyskie) oraz w szpitalach psychiatrycznych w Radomiu i Warszawie.

Więcej www.mz.gov.pl

Kontrakty dla szpitali. NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia mają w ciągu najbliższych tygodni ostatecznie ustalić zasady, według których będą kontraktowane świadczenia zdrowotne z zakresu szpitalnictwa na 2008 rok. Andrzej Sośnierz, prezes NFZ, proponuje pogrupowanie dotychczasowych procedur medycznych. Zamiast 1,5 tys. byłoby 450 grup obejmujących konkretne choroby i sposób ich leczenia. Propozycja ta wzbudza wiele kontrowersji. Dyrektorzy szpitali uważają, że to spowoduje, że ich kontrakty na 2008 rok będą niższe.

Więcej www.nfz.gov.pl

Profilaktyka coraz popularniejsza. Polki coraz chętniej korzystają z bezpłatnych badań oferowanych przez NFZ w ramach programów profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy. Liczba wykonanych badań mammograficznych wzrosła z 198 tys. w I półroczu 2006 r. do 518 tys. w I półroczu tego roku. Prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba badań cytologicznych (w I połowie 2006 r. przebadano 249 tys. kobiet, a w tym samym okresie 2007 roku 457 tys.).

Więcej www.nfz.gov.pl