Zdolności Piotra Sulikowskiego, absolwenta Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego są wystarczająco potwierdzone do uzyskania stypendiów na dalszy jego rozwój. Już w 2005 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu Primus Inter Pares, który ma na celu wyłonienie z polskich uczelni szczególnie utalentowanych studentów. Dzięki temu zobył stypendium Komisji Europejskiej na studia w Luksemburgu.

Wiosną tego rok wziął udział w konkursie SAS Student Ambassador Program, organizowanym co roku od 2002 roku w całym świecie przez SAS Institute, globalnego dostawcę aplikacji analitycznych. Wśród dziesięciu najlepszych na świecie prac młodych naukowców zajmujących się analizą biznesową znalazł się opracowany przez niego projekt. Przygotowana przez niego matematyczno-informatyczna analiza ryzyka rezygnacji z usług sieci telefonii komórkowej pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć moment, w którym dany klient będzie chciał zmienić operatora, co daje temu ostatniemu możliwość podjęcia działań zapobiegawczych.

- Po mojej prezentacji dostałem wiele interesujących pytań, jak i e-mailowy feedback od ludzi z różnych zakątków świata - mówi Piotr Sulikowski.

Zdolny magister otrzymał już kilka interesujących propozycji pracy w firmach zagranicznych zajmujących się analizą biznesową. Na razie jednak woli kontynuowac naukę i pozostać w Szczecinie.

- Będziemy nadal zachęcać uczelnie i studentów do korzystania z technologii SAS. Liczymy też, że kolejne edycje SAS Ambassador Program wyłonią nowych polskich laureatów, co pozwoli dalej promować w świecie innowacyjne rozwiązania tworzone na krajowych uczelniach - mówi Łukasz Kociuba, który zajmuje się organizacją konkursu w Polsce.