zmiana prawa Od 2008 roku podstawa wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wyniesie 1820 zł i będzie co roku waloryzowana.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat zlikwidować wszystkie domy dziecka i zapewnić wszystkim dzieciom pozostającym bez opieki pobyt w rodzinach zastępczych.

- Żadna placówka nie jest w stanie zapewnić dzieciom takiej opieki jak rodzina - tłumaczy Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy.

Resort pracy przygotował już projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych. Zgodnie z nim podstawa wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych od 2008 roku będzie wynosić 1820 zł i będzie waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, pierwsza waloryzacja zostanie dokonana za 2007 rok.

- Dla nas podwyżka podstawy wynagrodzenia oznacza wzrost przychodu o 200 zł. Wychowujemy siedmioro dzieci, więc zmiana przepisów nie poprawi radykalnie naszych finansów - tłumaczy Urszula Mielczarek, rodzic zastępczy.

Jej zdaniem zawodowe rodziny zastępcze powinny otrzymywać pełny zwrot wydatków poniesionych za opiekę na dzieckiem.

- Zachęcam jednak do tworzenia takich rodzin, mimo że oboje z mężem musimy łączyć z pracą liczne obowiązki związane z opieką - dodaje.

Projekt zmienia też zasady ustalania wysokości dolnego progu wynagrodzeń przysługujących zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem. Będą otrzymywać miesięczne pensje w wysokości nie niższej niż 80 proc. i nie wyższej niż 120 proc. podstawy. Obecnie rodziny te otrzymują wynagrodzenie w wysokości od minimalnego wynagrodzenia za pracę do 120 proc. podstawy. W rezultacie dochodziło do sytuacji, że w tym samym powiecie niektóre rodziny już wychowujące dzieci otrzymywały wynagrodzenia w wysokości 57 proc. podstawy (jeśli otrzymywały świadczenie w wysokości minimalnej płacy), a te pozostające w gotowości do przyjęcia dziecka mogły pobierać 80 proc. tej podstawy. Takie wynagrodzenie otrzymują bowiem obecnie rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

Zgodnie z nowymi przepisami rodziny zastępcze otrzymają także dwa nowe świadczenia - dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci oraz pomoc pieniężną z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego. Wysokość pierwszego nie może przekroczyć 30 proc. podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej (czyli maksymalnie wyniesie 494 zł). Z kolei dofinansowanie do wyprawki szkolnej nie będzie mogło przekroczyć 6,1 proc. podstawy (czyli 100 zł).

- Pomoc finansowa na pewno będzie wsparciem dla już funkcjonujących rodzin, ale nie sądzę, aby w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu ogólnej ich liczby - tłumaczy Elżbieta Kuczmarska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Iławie.

Wyjaśnia, że iławski PCPR prowadzi obecnie rozmowy w sprawie tworzenia rodzin zastępczych z sześcioma osobami. Wszystko wskazuje na to, że pozytywną decyzję podejmie jedna lub dwie rodziny.

- Rodzice zastępczy powinni mieć dostęp do informacji o korzyściach i obowiązkach, jakie wynikają z tej roli, oraz do pomocy specjalistów, np. z opieki społecznej - mówi Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Nie uda się tego osiągnąć bez współpracy z instytucjami samorządowymi. A rodzice zastępczy uważają, że dla gmin lub powiatów wciąż ważniejsze jest utrzymywanie domów dziecka. Choćby dlatego, że zapewniają pracę wielu osobom.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl