"Kwiecień 2008 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Spadek bezrobocia był efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych, często dzięki uczestnictwu w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. Większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. W kwietniu 2008 r. do urzędów zgłoszono więcej ofert pracy niż w marcu br., ale mniej niż w analogicznym okresie ub. roku" - napisał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia 2008 r. wyniosła 1.605,7 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 96,5 tys. osób (tj. o 5,7 proc.).

W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 497,4 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 600,5 tys.).

W kwietniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,8 tys. ofert pracy

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 180,2 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 18,6 tys. więcej niż w marcu 2008 r. i o 9,6 tys. więcej niż przed rokiem).

W kwietniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 106,1 tys., przed rokiem 125,7 tys.).

Z danych na koniec kwietnia 2008 r. wynika, że 97 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 9,1 tys. pracowników.