Do 23 czerwca uczelnie mogą składać wnioski o dofinansowanie nauki na określonych specjalnościach na kierunkach zamawianych. Grażyna Pawelska-Skrzypek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, wyjaśnia, że o fundusze mogą starać się szkoły publiczne i niepubliczne. Jednak kierunki dofinansowywane przez resort prowadzą przede wszystkim politechniki i uczelnie techniczne, czyli głównie szkoły publiczne.

Katarzyna Dziedzik, rzecznik MNiSW, podkreśla, że większość z nich, m.in.: z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, zamierza wziąć udział w konkursie.

O dodatkowe fundusze na pewno będą starać się Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska.

- Prowadzimy wszystkie kierunki, na których resort chce zwiększyć liczbę studentów, i na pewno przystąpimy do konkursu - mówi Paweł Czuma, rzecznik Politechniki Wrocławskiej.

Ewa Chybińska, rzecznik Politechniki Warszawskiej, dodaje, że w tym roku PW zarezerwowała po 300 miejsc na inżynierii środowiska i budownictwie, 225 na elektrotechnice i 30 na inżynierii biomedycznej. Szkoła rozważa zwiększenie tych limitów o 5 lub 10 proc. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta.

Na każdego dodatkowo przyjętego studenta uczelnie otrzymają 14 tys. zł w całym toku kształcenia.

Obie politechniki nie obawiają się braku chętnych, ponieważ z roku na rok coraz więcej osób wybiera kierunki ścisłe.

Uczelnie, które otrzymają dotację, dodatkowo będą mogły przyznać stypendia dla najlepszych studentów w wysokości 1 tys. zł miesięcznie.

Grażyna Pawelska-Skrzypek wyjaśnia, że każdy, kto otrzyma takie stypendium, będzie musiał podpisać umowę z uczelnią i zobowiązać się do ukończenia studiów. Jeśli je przerwie, będzie musiał zwrócić otrzymane pieniądze.

Dodatkowo uczelnie dostaną fundusze na 120 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Ćwiczenia na zamawianych kierunkach będą zorganizowane dla grup nie przekraczających 15 osób, a wykłady będą prowadzone przez doktorów habilitowanych.

Resort preferuje uczelnie współpracujące z sektorem gospodarczym i organizujące praktyki w prywatnych firmach. Na potwierdzenie współpracy z pracodawcami, uczelnie muszą przedstawić stosowne umowy lub listy intencyjne.

KIERUNKI STUDIÓW ZAMAWIANE PRZEZ RESORT NAUKI

inżynieria biomedyczna, mechatronika, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, matematyka, biotechnologia