• Co powinna wziąć pod uwagę osoba, która zamierza podjąć studia podyplomowe?

- Przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów podyplomowych warto się kierować następującymi trzema kryteriami. Po pierwsze, ważna jest zbieżność obranego kierunku z ukończonym kierunkiem studiów magisterskich i już posiadanymi kwalifikacjami. Studia podyplomowe powinny stanowić uzupełnienie wykształcenia, ukierunkowując wiedzę na aktualnie wykonywaną pracę lub/i zajmowane przez nas stanowisko. Po drugie, kierunek i tematyka studiów powinny korespondować z indywidualnymi potrzebami. Ważne jest, aby w maksymalnym stopniu uwzględniać własne, indywidualne preferencje i potrzeby w zakresie doskonalenia warsztatu zawodowego, zarówno w kontekście obecnie wykonywanej pracy, jak też i planowanej przyszłej ścieżki kariery. Po trzecie, nie bez znaczenia jest jakość i konkurencyjność dyplomu. W ostatnich latach dyplom studiów podyplomowych nieco się zdewaluował. Można mówić o tym, że doszło do jego spowszednienia, gdyż coraz więcej absolwentów studiów magisterskich decyduje się na uzupełnienie swojego wykształcenia w bliskiej odległości czasowej po studiach lub nawet bezpośrednio po nich. Konkurencyjność dyplomu i pozycja uczelni, która go wyda, na rynku edukacyjnym zapewnią nam pożądany prestiż. Warto więc śledzić rankingi uczelni wyższych i wybierać studia w tych ośrodkach, które są tam wysoko notowane.

• Kiedy uzyskuje się większy pożytek ze studiów, gdy osoba, która je podejmuje, kieruje się przy ich wyborze własnymi upodobaniami, czy jeśli bierze pod uwagę przede wszystkim rynkowy popyt i zapotrzebowanie pracodawców?

- Tutaj nie ma jednoznacznej reguły. Każdy musi zdecydować sam na podstawie indywidualnej analizy podjętej w celu sprecyzowania tego, na czym mu najbardziej zależy. Jeśli będziemy się kierować tylko aktualnym popytem na rynku pracy, a wybrany kierunek studiów będzie miał się nijak do naszych aspiracji i nie będzie nam sprawiał przyjemności oraz satysfakcji, to raczej nie powinniśmy wybierać takiego kierunku rozwoju zawodowego. Lepiej rozwijać własne upodobania, kształcić się w danym kierunku i równocześnie szukać na rynku pracodawcy, który będzie potrzebował prezentowanych przez nas kompetencji. Ideałem jest oczywiście sytuacja, w której możemy pogodzić obie opcje. Warto pamiętać, że zaangażowanym w pracę, a przez to bardziej efektywnym pracownikiem jest osoba, która lubi to, co robi - praca ją pasjonuje.

• Kiedy studia podyplomowe stają się trampoliną do awansów i rozwoju kariery zawodowej?

- Fakt ukończenia studiów podyplomowych niewątpliwie sprzyja awansom, szczególnie gdy oczekiwania pracodawcy dotyczące wykształcenia na danym stanowisku pracy są zbieżne z kwalifikacjami uzyskanymi dzięki studiom. Warto pamiętać jednak, że mogą one być jedynie dodatkowym czynnikiem zwiększającym szanse na uzyskanie awansu, gdyż oprócz dyplomu studiów dokumentującego kwalifikacje liczy się jeszcze m.in. odpowiednie doświadczenie zawodowe, predyspozycje itd. Niewątpliwie szanse zwiększają się, jeżeli studia podyplomowe są elementem programu budowy talentów w firmie, a nawet gdy są elementem realizacji przemyślanej strategii zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.

• Czy dyplom studiów podyplomowych jest równie ważny jak doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności?

- Znowu nie da się tego tak jednoznacznie ocenić. Są stanowiska, na których przygotowanie do wykonywania zawodu wymaga sporej dawki wiedzy teoretycznej, którą dodatkowo trzeba co pewien czas odświeżać. Są też sytuacje, w których dodatkowa wiedza uzyskana w toku studiów jest jedynie sposobem na uporządkowanie już posiadanej wiedzy i jej poszerzenie. Wówczas studia jedynie potwierdzają już posiadane kompetencje, które uzyskaliśmy właśnie dzięki doświadczeniu. Ten drugi wariant jest korzystniejszy o tyle, że jesteśmy optymalnie przygotowani do wykonywania pracy na danym stanowisku, na którym łączymy wiedzę z doświadczeniem. W pierwszym przypadku umacniamy się zawodowo na podstawie uzyskanej wiedzy, ale ścieżkę zawodową dopiero zaczynamy budować.