Sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy PO o zakładach opieki zdrowotnej, stwarzającej możliwość przekształcania zoz-ów w spółki prawa handlowego.

Projekt ustawy o zoz-ach jest jednym z dwóch kluczowych projektów z pakietu otwierającego reformę służby zdrowia, który minister zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła na początku roku. W Sejmie został zgłoszony jako poselski.

Wniosek o wstrzymanie prac nad projektem zgłosił podczas posiedzenia podkomisji jej przewodniczący Jarosław Katulski (PO). Uzasadniał, że prace powinny być kontynuowane dopiero po przedstawieniu przez ministra finansów planu oddłużenia szpitali, który ma zostać włączony do ustawy o zoz-ach. Wniosek poparli posłowie koalicji - opozycja wstrzymała się od głosu.

Katulski poinformował także, iż OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" zwróciły się do podkomisji o przerwanie prac nad ustawą o zoz-ach do momentu przedstawienia na forum komisji trójstronnej opinii rządu w sprawie zapowiadanych zmian właścicielskich w szpitalach oraz wypracowania wspólnego stanowiska. Posłowie zdecydowali, że będzie to także warunkiem wznowienia prac.

Przewodniczący nie odpowiedział jednak na pytania opozycji o konkretny termin.Posłowie opozycji zarzucali PO, że projekt zgłoszony do prac nie odpowiada temu, co w rzeczywistości przygotowuje rząd. Dlatego domagają się stanowiska na piśmie w sprawie przekształceń zoz-ów.Czesław Hoc (PiS) podkreślał, że do tej pory PO i rząd nie przedstawili spójnej propozycji przekształcenia szpitali. Jak mówił, zmarnowano ostatnie pół roku. W jego ocenie, prace rządu są "jałowe".

Z kolei wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Beata Małecka- Libera (PO) oświadczyła, że posłowie z jej klubu przygotowali pakiet poprawek do ustawy o zoz-ach, które mają prawo wnosić.Wiceminister zdrowia Krzysztof Grzegorek powiedział, że resort czeka na opracowanie oddłużenia szpitali, które przygotowuje ministerstwo finansów. "Uda się zlikwidować zadłużenie sięgające około 10 mld zł" - podkreślił.Grzegorek powiedział PAP, że projekt ministerstwa finansów będzie przedstawiony na początku przyszłego tygodnia.

Donald Tusk powinien jasno określić zamiary rządu dotyczące systemu ochrony zdrowia

Wiceprzewodniczący komisji zdrowia Marek Balicki (SdPl-Nowa Lewica) podkreślił w rozmowie z PAP, że projekt ustawy o zoz-ach to drugi z projektów PO dotyczących reformy służby zdrowia, nad którym wstrzymano prace (wcześniej zawieszono procedowanie nad projektem o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych). "Dwa kluczowe projekty okazały się nieodpowiednie, pomimo że odbyło się ich pierwsze czytanie w Sejmie i rząd zapewniał, że są bardzo dobre. Przez ostanie pół roku komisja nie zajęła się ani razu projektem ustawy o zoz-ach. W działaniach rządu i PO widoczny jest chaos" - powiedział Balicki. Dodał, że premier Donald Tusk powinien jasno określić zamiary rządu dotyczące systemu ochrony zdrowia.

Przewodniczący klubu PO Zbigniew Chlebowski oraz minister zdrowia Ewa Kopacz oświadczyli na początku maja, że rząd chce przekazać szpitale samorządom. Oznacza to, iż samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego. W projekcie ustawy, który trafił do komisji zdrowia, była mowa o 51 proc.Projekt ustawy o zoz-ach stwarza możliwość przekształcana ich w spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółkę akcyjną (do tej pory było to możliwe, ale dopiero po likwidacji placówki).Warunki przekształcenia to m.in. kapitał zakładowy spółki- szpitala w wysokości co najmniej 5 mln zł oraz odpowiedzialność organu założycielskiego spółki za jej długi.

Projekt zawiera zapisy mówiące o odpowiedzialności zoz-ów za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Projekt zawiera zapisy mówiące o odpowiedzialności zoz-ów za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i nakłada na placówki obowiązek ubezpieczenia się od takich przypadków.Podstawy gospodarki zoz-u to plan finansowy i założenie, że ujemny wynik finansowy placówki pokrywa jej organ założycielski. W takiej sytuacji założyciel może też zdecydować o zmianie formy zakładu lub jego likwidacji.