Wartość portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych i emerytalnych wzrosła w kwietniu o 550 mln zł do 83,18 mld zł

"Było to możliwe dzięki stabilnemu popytowi ze strony Otwartych Funduszy Emerytalnych, które już od 9 miesięcy konsekwentnie akumulują akcje oraz dzięki niskiej aktywności po stronie podażowej funduszy inwestycyjnych" - napisano w raporcie.

Licząc od szczytu osiągniętego w lipcu 2007 roku (115,2 mld zł), portfel akcyjny skurczył się o 32 mld zł.

"Spadek wartości portfela akcyjnego różniący dzisiejszą wartość portfela od rekordowej to tylko wynik przeceny walorów znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Saldo inwestycji funduszy inwestycyjnych i emerytalnych na rynku akcji było bowiem w ciągu ostatnich 8 miesięcy neutralne. Oznacza to, że całą podaż akcji ze strony funduszy inwestycyjnych wchłonęły fundusze emerytalne" - dodano.