■ BUDŻET ZAPŁACI ZA EWAKUACJE PACJENTÓW. Szpitale, w których dojdzie do ewakuacji pacjentów w związku z wypowiedzeniami lekarzy, mają policzyć koszty transportu chorych do innych placówek i za pośrednictwem wojewodów wystąpić o ich zwrot z rezerwy celowej państwa. Takie m.in. ustalenia zapadły na wczorajszym posiedzeniu sztabów kryzysowych resortu zdrowia i MSWiA.

Więcej www.mz.gov.pl

■ PROGRAM POWRÓT DLA POLSKIEJ EMIGRACJI. Minister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała wczoraj o otwarciu strony internetowej dla Polaków pracujących za granicą oraz rozpisaniu konkursu na przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w krajach, do których wyjechało najwięcej osób. Działania te znajdują się w programie Powrót, skierowanym do młodej polskiej emigracji. Statystyczny polski emigrant ma 26 lat i najbliższe dwa, trzy lata będą rozstrzygające, czy wróci, czy pozostanie za granicą - powiedziała minister. Dodała, że na pytanie o powrót do kraju 20 proc. emigrantów odpowiada, że wróci, 20 proc. - że pozostanie za granicą, a 60 proc. - że nie wie.

Więcej www.mpips.gov.pl

■ NADAL NISKA STOPA BEZROBOCIA. Eurostat poinformował, że stopa bezrobocia w strefie euro-13 wyniosła w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 6,9 proc. i nie zmieniła się w porównaniu z lipcem. To już trzeci miesiąc, gdy wynosi ona 6,9 proc. Rok temu wyniosła 7,8 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 6,7 proc., wobec 6,8 proc. w lipcu i 7,8 w sierpniu 2006 roku. Najbardziej, bo do 9,1 proc., wskaźnik ten obniżył się w Polsce (w lipcu 9,4 proc.) z 13,3 proc. w ubiegłym roku. Najniższy jest w Danii i Holandii (3,3 proc.), a najwyższy w Słowacji (11,1 proc.).

Więcej www.epp.eurostat.ec.europa.eu

■ TELEPRACA W KODEKSIE PRACY. 16 października 2007 r. wejdą w życie nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące zatrudnienia w formie telepracy. Zgodnie z nimi pracodawca nie będzie mógł zaproponować telepracownikom gorszych warunków pracy niż innym pracownikom. Będą więc mieli np. takie samo prawo do szkoleń zawodowych czy awansu. Nowe przepisy jasno wskazują także, że to pracodawca musi zapewnić im sprzęt, za pomocą którego będą pracować na odległość, oraz ponosić koszty jego eksploatacji, konserwacji, serwisu oraz ubezpieczenia. Z kolei pracodawcy łatwiej będą korzystać z elastycznych form zatrudnienia pracowników.