Telemedycyna to wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, łączy satelitarnych czy sieci komórkowych w świadczeniu usług medycznych na odległość. Taka forma opieki nad pacjentem jest w krajach wysoko rozwiniętych ważnym uzupełnieniem bezpośredniego kontaktu lekarz - pacjent. Forma ta przynosi wiele korzyści, m.in. przyspiesza diagnostykę, ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej osobom oddalonym od ośrodków medycznych, ogranicza koszt związane z np. transportem.

Transmisja danych

W Polsce na wykonywanie usług medycznych na rzecz pacjenta za pośrednictwem nowoczesnych technologii coraz częściej decydują się prywatne centra medyczne.

- Na rozwój telemedycyny postawiliśmy cztery lata temu uruchamiając Centrum Teleradiologii - mówi Zbigniew Gniadek, dyrektor centrum należącego do Enel-Med.

Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych, związanych z transmisją danych za pomocą bezpiecznego łącza, pozwala na przesłanie obrazu z tomografii komputerowej bądź rezonansu magnetycznego drogą cyfrową do pracowni diagnostycznej. Umożliwia to chociażby opisywanie badań przez całą dobę.

- Jest to szczególne udogodnienie dla szpitali powiatowych, gdzie liczba wykonywanych badań jest mniejsza, przez co koszty zapewnienia ciągłości dyżuru lekarza radiologa przekładają się na wysoką cenę jednostkową badania - dodaje Zbigniew Gniadek.

Elektroniczna historia choroby

Centra medyczne wykorzystują nowoczesne technologie również do usprawnienia pracy swojego personelu. Medicover wprowadził np. elektroniczną historię choroby, czyli tzw. EMR (Electronic Medical Record).

- System ten pozwala na łatwy i szybki dostęp do pełnej i jednolitej strukturalnie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta z dowolnego gabinetu lekarskiego wyposażonego w komputer - stację lekarską. Obecnie dostęp do systemu ma jedynie lekarz. Chcemy, aby przy użyciu bezpiecznej strony internetowej już wkrótce dostęp do części własnych danych medycznych mieli również nasi pacjenci - mówi Tomasz Barski, członek zarządu Medicover.

Program pilotażowy TP

Również Telekomunikacja Polska SA przygotowuje się do wejścia w segment usług z zakresu telemedycyny. Obecnie prowadzony jest program pilotażowy w tym zakresie. Jak na razie przedstawiciele TP nie chcą mówić o jego efektach. Pierwszych efektów finansowych wprowadzenia nowego zakresu usług spółka spodziewa się najpóźniej do 2009 roku.