Na majowych transferach najwięcej zyskał ING OFE, w którym liczba uczestników wzrosła o 9,3 tys. Drugie miejsce zajął fundusz AXA, który zyskał 8,1 tys. klientów. Tuż za nim uplasował się Generali OFE - liczba uczestników wzrosła o 3,4 tys.

Zdaniem analityków, na uwagę zasługuje Commercial Union OFE, z którego w maju odeszło 10,5 tys. osób, a zapisało się 12,5 tys. Liczba klientów powiększyła się o 2 tys.

Najsłabiej zaprezentował się fundusz Aegon OFE, który stracił 8,5 tys., klientów, a zyskał tylko 1,9 tys. To już dziewiąta sesja transferowa z rzędu, w której fundusz notuje straty. Jak prognozują w raporcie analitycy, zgoda na przejęcie OFE Skarbiec- Emerytura oraz zapowiedziane zmiany w sposobie wynagradzania sieci sprzedaży mogą być przyczyną kolejnych odejść z tego funduszu.

Drugi pod względem strat był OFE Pocztylion, który stracił 4,3 tys. klientów, a zyskał tylko 600. W trakcie majowych przejść wysokie straty notowały też fundusze Bankowy OFE i AIG OFE.

Sesje transferowe otwartych funduszy emerytalnych odbywają się cztery razy w roku - w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Środki zgromadzone na rachunkach osób zmieniających fundusze, zostają przekazane do nowego OFE. Każdy, kto zdecyduje się na przejście do innego OFE do 25. dnia miesiąca poprzedzającego sesję transferową, zmieni fundusz podczas najbliższej sesji.

Spółka Analizy Online monitoruje rynek polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.