Według wcześniejszych planów, francuski rynek pracy miał być otwarty bez ograniczeń dla obywateli nowych krajów członkowskich dopiero od maja 2009, tymczasem jeszcze tego lata lub jesienią obywatele nowych krajów UE nie będą już mieli ograniczeń w podejmowaniu pracy we Francji. Francuzi - na wszelki wypadek - zostawiają sobie możliwość wycofania się z tych regulacji.

Francja, po maju 2004 r, stopniowo otwierała się na pracowników z nowych krajów UE. W maju 2006 r. dała zielone światło reprezentantom 60 zawodów, rok później - kolejnych czterdziestu. Od stycznia tego roku - kolejnych 150 zawodów to we Francji branża otwarta dla obywateli nowych krajów UE. W tym czasie zgodę na pracę wydano zaledwie 713 osobom z krajów Europy Wschodniej ubiegającym się o czasowe pozwolenie na pracę, zaś ok. tysiąca osób z tych krajów ma stałe pozwolenie na pracę.

Francja, poza Niemcami, jest jednym z ostatnich dużych krajów UE, które ograniczały dostęp do swojego rynku pracy.