Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej (APT) zwiększa elastyczność w zarządzaniu personelem, zmniejsza koszty administracyjne i eliminuje koszty związane z odprawami i zwolnieniami grupowymi.

Zgodnie z ustawą z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) to agencje zatrudniają pracowników, a następnie kierują ich do firm. Są zatem odpowiedzialne za rekrutację, szkolenia bhp, wstępne badania lekarskie oraz obsługę kadrowo-płacową.

- Agencja prowadzi dokumentację akt osobowych, dokumentację dla ZUS oraz dla urzędów skarbowych, wystawia świadectwa pracy oraz rozlicza wynagrodzenia. Firma korzystająca z jej usług jedynie zapewnia odpowiednie warunki pracy - wyjaśnia Marek Jurkiewicz, dyrektor handlowy Start People, Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego.

Pracownicy na już

Taka forma pozyskiwania pracowników pozwala zwiększyć lub zmniejszyć zatrudnienie zależnie od potrzeb, np. sezonowa produkcja, dodatkowe zlecenie, realizacja konkretnego projektu. Dla stałego klienta agencje są w stanie znaleźć odpowiednią osobę w ciągu jednego dnia, a na realizację zlecenia nowego klienta potrzebują ok. trzech dni.

- Więcej czasu może zająć wyszukanie specjalistów z określonymi kwalifikacjami, np. operatorów wózków widłowych, suwnicy, recepcjonistki ze znajomością języków obcych, pracowników produkcji spożywczej z aktualnymi badaniami - dodaje Roma Zgłobik z Randstad.

Pracodawca użytkownik - tak nazywa się zgodnie z ustawą pracodawca korzystający z usług APT - równie szybko może zrezygnować z pracownika.

Jeśli agencja zawarła z pracownikiem tymczasowym umowę na okres nieprzekraczający dwóch tygodni, może ją rozwiązać z trzydniowym wypowiedzeniem. W przypadku umów na dłuższy okres, okres wypowiedzenia wynosi tydzień.

Roma Zgłobik wyjaśnia jednak, że rzadko zdarza się, by pracodawca zrezygnował z pracownika tuż po jego zatrudnieniu. W procesie rekrutacji agencje sprawdzają, czy kandydat do pracy poradzi sobie na danym stanowisku. Na przykład pracodawca, szukając pakowacza, dostarcza wzór pudełka, które przyszły pracownik będzie składać.

Ustawa jednak okres zatrudnienia danego pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy ogranicza do 12 miesięcy w ciągu trzech lat.

Umowa z fakturą

Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na zatrudnienie pracownika tymczasowego, zawiera z agencją umowę o świadczenie usług pracy tymczasowej. Reguluje ona m.in.: warunki zatrudnienia pracownika, okres jego pracy w firmie oraz wysokość opłat na rzecz agencji.

- Ważne jest, aby dokładnie określała miejsce pracy, stanowisko, wynagrodzenie i sposób jego wypłaty oraz czas pracy - mówi Katarzyna Gurszyńska ze Związku Agencji Pracy Tymczasowej. Wszelkie wątpliwości można sprawdzić, dzwoniąc do infolinii ZAPT.

Za świadczone usługi agencja wystawia fakturę pracodawcy użytkownikowi. Agencje nie chcą podawać cennika. Jednak generalnie pobierają od pracodawcy marżę w wysokości od 2 do 15 procent zarobków pracowników. Zdarza się również, że marża jest określana kwotowo. Wysokość marży można jednak negocjować. Im klient potrzebuje więcej pracowników, tym większy opust powinien otrzymać.

Weryfikacja w rejestrze

APT musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Rejestr jest dostępny na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 1,9 tys. agencji pracy tymczasowej. W 2004 roku było ich raptem 320. W rejestrze można wyszukać agencje z danego województwa. Jeśli agencja, które chce świadczyć usług naszej firmie, nie figuruje w rejestrze, to oznacza, że działa bezprawnie.

Agencja powinna też być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiada bowiem za szkody wyrządzone przez jej pracowników. Warto też sprawdzić, jak długo agencja działa na rynku. Dłuższy staż zwykle przekłada się na większe doświadczenie.

Wybór agencji

Po wstępnej selekcji warto wysłać zapytanie ofertowe do kilku agencji. Należy w nim określić kwalifikacja wymagane od pracownika tymczasowego i stanowisko, na którym ma być zatrudniony, zakres obowiązków, miasto, w którym będzie pracować, a także stawki wynagrodzenia obowiązujące na danym stanowisku.

Warunki pracy czasownika nie mogą odbiegać od warunków pracy pozostałych pracowników. Ich wynagrodzenie zatem nie może różnić się od tego, jakie otrzymują etatowi pracownicy na danym stanowisku. Z kolei od wysokości wynagrodzenia zależy wysokość opłaty dla agencji za świadczone usługi. Warto także zapytać, ile czasu zajmie zrealizowanie zlecenia, poprosić o listę klientów i skontaktować się z kilkoma z nich, aby zweryfikować jakość współpracy oraz kwalifikacje wynajmowanych pracowników. Roma Zgłobik radzi upewnić się czy agencja zapewnia badania lekarskie, szkolenie BHP, odzież roboczą itd.

Marek Jurkiewicz uważa, że największe, najbardziej renomowane i godne zaufania agencje należą do Związku Agencji Pracy Tymczasowej. Katarzyna Gurszyńska dodaje, że zrzeszone agencje podlegają większej kontroli, dają pewność uczciwego zatrudnienia i wysokiej jakości usług - mówi. Obecnie ZAPT zrzesza 19 agencji. Do września 2007 r. zatrudniały one ponad 32 tys. pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty.

Wybrane Agencje Pracy Tymczasowej

Active plus www.activeplus.pl

Adecco Poland www.adecco.pl

Impel HR Service www.impel.pl

Job Impulse Polska www.job-impulse.pl

Manpower Polska www.manpower.pl

Randstad www.randstad.pl

Start People www.startpeople.pl

Work Express www.workexpress.pl

PRACA TYMCZASOWA - DLA KOGO

Praca tymczasowa to idealne rozwiązanie dla osób wychowujących dzieci, studiujących, pracujących w gospodarstwie rolnych, niemogących podjąć pracy etatowej ze względu na inne zobowiązania, emerytów. Osobom bezrobotnym pozwala natomiast powrócić na rynek pracy. W zależności od doświadczenia i kwalifikacji, można ubiegać się o pracę na stanowiskach produkcyjnych, biurowych (np. asystentki, operatorzy baz danych) czy też reprezentacyjnych (hostessy, recepcjonistki, przedstawiciele handlowi i inni). Każdy, kto otrzymywać oferty od agencji pracy tymczasowej, musi się do niej zgłosić, zostawić CV oraz określić, jaką pracę, w jakim czasie może wykonywać. Kandydat nie musi przyjmować każdej oferty.