Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak przypomina KPP, rząd proponuje m.in. by renty z tytułu niezdolności do pracy były przyznawane na czas określony do pięciu lat oraz by nie były one zawieszane jeśli rencista osiąga dodatkowe dochody z pracy.

"Według KPP obecna sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz niekorzystne dla Polski prognozy demograficzne przemawiają za zachęcaniem rencistów do mobilności i aktywności zawodowej" - oświadczyła KPP w przesłanym PAP w piątek stanowisku.

"Naszym zdaniem, przyjęcie innego, niż proponowany obecnie przez rząd, kierunku zmian w systemie ubezpieczeniowym działałoby na niekorzyść rencistów" - napisała Konfederacja.

"Jest to konieczność wynikająca z wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej"

KPP popiera także rozwiązanie polegające na dostosowaniu zasad obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy, do nowych zasad obliczania emerytur.

"Jest to konieczność wynikająca z wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej. Dzięki przyjęciu jednolitej podstawy obliczenia emerytur i rent dla osób urodzonych po 1948 r., a tym samym dostosowaniu zasad wymiaru tych świadczeń do przeprowadzonej reformy emerytalnej, zachowana będzie właściwa relacja wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych" - napisano w komunikacie.

Według KPP zapewni to stabilność finansową systemu ubezpieczeń społecznych poprzez dostosowanie wysokości świadczeń do kwoty opłaconych składek. Zwiększy się zależność wysokości świadczenia od indywidualnie wnoszonej składki.