Blisko 1,2 mld zł trafi na wsparcie rozwoju małych i średnich firm oraz 1,5 mld zł na tworzenie nowych miejsc pracy.

Prawie 41 proc. z 27 mld zł zasili nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy w regionach, a 43 proc. otrzymają firmy m.in. na badania i rozwój, szkolenia oraz inwestycje w ochronę środowiska - wynika z informacji CIR.

Ze środków publicznych 8,5 mld zł będzie rozdysponowane w ramach programów operacyjnych. Odbiorcami tego wsparcia będą firmy, a pieniądze będą zasilać takie działania jak: wspieranie nowych inwestycji, innowacyjnych przedsięwzięć oraz wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (ok. ok. 67 proc. środków).

Jest to pierwszy tego rodzaju dokument, zestawiający wszystkie instrumenty pomocy publicznej

Ponadto z tej kwoty sfinansowana będzie poprawa jakości i dostępności oferty szkoleniowej dla małych i średnich firm oraz inwestycje ekologiczne i modernizacja zakładów produkcyjnych, związanych z ochroną środowiska.

Rząd zaakceptował także wsparcie dla sektorów, takich jak: górnictwo węgla kamiennego i przemysł stoczniowy. Ich zasilanie będzie z roku na rok ograniczane. W latach 2007-2013 osiągnie ono poziom 4,3 mld zł, co będzie stanowić jedynie 16 proc. ogólnej wartości pomocy publicznej.

CIR zaznacza, że zawarte m.in. w programach operacyjnych i strategiach rządowych.