Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą przekazać do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego za ubiegły rok. Wysokość kwoty granicznej podatku za ubiegły rok, której przekroczenie powoduje wykluczenie z ubezpieczenia w Kasie, wynosi 2693 zł. Termin przekazania tego dokumentu do KRUS upływa 31 maja. Rolnicy-przedsiębiorcy muszą więc zgłosić się do urzędu skarbowego po zaświadczenie, które następnie złożą w KRUS. Niezachowanie terminu złożenia takiego zaświadczenia będzie równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik obowiązany był je złożyć w Kasie.

Rolnicy, którzy nie złożą takiego dokumentu do końca maja, od 1 lipca będą podlegać ubezpieczeniu w ZUS już jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Zapłacą więc prawie dziesięciokrotnie wyższe składki.